Skip to Primary Content

Miami-Dade County continues to monitor coronavirus (COVID-19). Get the latest updates.

Home > Transportation & Public Works > Metrobus > Service Adjustments > Chanjman nan Sèvis

Chanjman nan Sèvis Metrobus la

Ajisteman sèvis sa yo va efektif lendi 18 novanm 2019.  

Nouvo Wout
 175 NW Miami-Dade Express

Sèvis ant nouvo estasyònman park-and-ride nan Miami Gardens Drive / I-75 ak estasyon Metrorail Palmetto a.

  • Sèvis lasemèn ki pase chak 15 minit soti 5:30 a.m. rive 9:30 a.m. ak 3:30 p.m. rive 7:30 p.m.
  • Tarif: $2.25
Gade kat la ak tout orè a

Wout 34 Express

  • Nou va ajoute sou orè a yon vwayaj adisyonèl lematen nan direksyon nò ki kite tèminal bis Park & Ride SW 344 Street la a 6:40 a.m..

Wout 38 Busway MAX

  • Vwayaj lasemèn nan direksyon sid kounye a ki kite estasyon Dadeland South la soti 9:35 a.m. rive 2:15 p.m. va pati senk minit pi ta.

 

Metrobus Service Adjustments